Delaktig i Finland i huvudstadsregionen (DiF)

Välkommen – Tervetuloa – Welcome!

Det här var projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionens hemsida.  Projektets huvudman var Helsingfors arbis. Projektet hörde  till den nationella projekthelheten Osallisena Suomessa – Delaktig i Finland. Projektet utvecklade integrationsvägar på svenska i huvudstadsregionen för tre olika målgrupper: 1)    Invandrare som skall ut på arbetsmarknaden snabbast möjligt  2)    Vägar för invandrare som behöver särskilt stöd 3)   Vägar för barn och unga. Du kan läsa mera om de olika delarna av projektet genom att klicka på flikarna på vänster sida. Projektet Delaktig i Finland huvudstadsregionen är slut. Om du har frågor angående projektet kan du vända dig till Helsingfors invandrarkoordinator: tel. 040 550 58 02.

Tervetuloa!

Tämä on pääkaupunkiseudun ruotsinkielinen Osallisena Suomessa-hanke, Delaktig i Finland i huvudstadsregionen. Projektin tavoitteena oli kehittää kotoutumispolkuja ruotsinkielellä pääkaupunkiseudulla. Projektin päämiehenä toimi ruotsinkielinen työväenopisto Helsingissä, Helsingfors arbis ja yhteistyökumppanina toimi Luckan i huvudstadsregionen. Emme valitettavasti pysty kääntämään koko sivustoa suomenkieliseksi mutta vastaamme mielellämme kysymyksiinne! Projekti on päättynyt 06/2013. Kysymyksiin koskien projektia vastaa Helsingfors arbiksen maahanmuuttokoordinaattori tel. 040 550 58 03.

Welcome!

Welcome to the home pages of the  project ‘Delaktig i Finland i huvudstadsregionen’ . The project developed swedish integration pathways in the capital region for immigrants. The owner of the project was the Swedish Adult Education Center in Helsinki, Helsingfors arbis, with Luckan as a civil society partner.  Unfortunately, we are not able to translate all the texts on these pages to English.  Please, get in touch with Helsingfors arbis Integration Co-ordinator tel. 040 550 5802,  if you have any  questions!

Comments are closed.

Blogg